در سایت ثبت نام کنید شارژ اولیه دریافت کنید و با هر بازدید از محصولات و مطالب سایت امتیاز و شارژ دریافت کنید . چنانچه هر گونه مشکل در دانلود داشتید از طریق واتس اپ پیام ارسال فرمائید تا سریعا برسی گردد .
0
0
پادکست آموزشی 1 به زودی

آموزش زبان انگلیسی جلسه 7

317 بازدید
آموزش زبان انگلیسی جلسه 7

بازدیدها: 14

آموزش زبان انگلیسی جلسه 7 - Part 1

Want

خواستن
من میخوام
اون آقا میخواد
اون خانومه میخواد
ما میخوایم
آنها میخواهند
من یه کتاب میخوام
اون آقا یه کتاب میخواد
آون خانومه یه کتاب میخواد
ما یه کتاب میخوایم
من طلاق میخوام
من بچه میخوام
من یه شوهر میخوام
من یه وکیل میخوام
تو اون رو میخوای
میخوایش؟
تو یه نوشیدنی میخوای.
اون فرد مذکر تو رو میخواد
اون خانمه منو میخواد
ما غذا میخوایم
ما شما رو میخوایم
من یه شوهر نمیخوام.
من قهوه نمیخوام .
من قهوه مجانی نمیخوام.
من یه تیکه کیک میخوام.
من کیک میخوام .
من کیک نمیخوام.
من یه دونه کیک نمیخوام.
من یه ساندویچ نمیخوام .
من یه نوشیدنی نمیخوام.
تو منو نمیخوای
او یه خانواده نمیخواد.
او یه نوشیدنی نمیخواد.
ما اوه را نمیخواهیم .
ما پول نمیخوایم .
من میخوام برقصم.
من میخوام بدوم.
من میخوام قدم بزنم .
من میخوام حرف بزنم
من میخوام گوش کنم
من میخوام برم
تو میخوای بازی کنی
اون فرد مذکر میخواد بمیره .
همچنین اوه هم میخواد بمیره .
او میخواد با تو صحبت کنه .
او میخواد با تو ملاقات کنه
او میخواد با شما ملاقات بکنه پسرها
او میخواد با شما ملاقات بکنه دخترا
ما میخوایم عضرخواهی کنیم
اطمینان دادن
ما میخوایم به شما اطمینان بدیم
من میخوام بمیرم .
من نمیخوام بمیرم .
من نمیخوام بمیرم .
تو این رو نمیخوای ؟
تو نمیخوای بدونی .
نمیخواد بره ؟
نمیخواد تو رو ببینه
دیگه نمیخواد تو رو ببینه
نمیخواد زمین رو نابود کنه .
ما نمیخوایم بابت وقتی که رزرو کردیم دیر کنیم
من میخوام که تو بدونی
میخوام که اون پسره بدونه .
میخوام که اون دختره بدونه .
میخوایم ما بدونیم .
میخوایم آنها بدونن .
میخوای که باهات برم .
او میخواد که ما ساکت باشیم .
اون خانمه میخواد که من بیام خونه .
میخواد که ما ببینیم
ما میخوایم که تو خوشحال باشی
ما همه میخوایم که تو خوشحال باشی .
من نمیخوام بمیره .
نمیخوام که تو بری
تو نمیخوای که بمیره .
نمیخواد که من ببینم .
نمیخواد که ما آسیب ببینیم .
نمیخواد که ما او را ببینیم .
نمیخواد که من راه خروج رو پیدا کنم.
ما نمیخوایم که برگرده.
آیا من میخوام
آیا اون آقاهه میخواد؟
آیا من یه کتاب میخوام؟
آیا من توی قهوه ام شکر میخوام ؟
چیزی میخوای ؟
آیا او میخواهد که بماند؟
آیا اون میخواهد با تو صحبت بکنه دکتر لیول؟
آیا ما میخوایم که لیو به کوسه شلیک کنه ؟
Want
I want
He wants
She wants
We want
They want
I want a book
He wants a book
She wants a book
We want a book
I want a divorce
I want a child
I want a husband
I want a lawyer
You want it
?You want it
You want a drink
He wants you
She wants me
We want food
We want you
I do not want a husband
I don’t want coffee
I don’t want free coffee
I want a piece of cake
I want cake
I don’t want cake
I don’t want a cake
I don’t want a sandwich
I don’t want a drink
You don’t want me
He doesn’t want a family
He doesn’t want a drink
We don’t want him
We don’t want money
I want to dance
I want to run
I want to walk
I want to speak
I want to listen
I want to go. I wanna go
You wanna play
He wants to die
He wants to die too
He wants to talk to you
She wants to meet you
She wants to meet you guys
She wants to meet you gals
We want to apologize
assure
We want to assure you
I want to die
I do not want to die
I don’t want to die. I don’t wanna die
?You don’t want to
You don’t wanna know
?He doesn’t wanna leave
She doesn’t want to see you
She doesn’t wanna see you anymore
It doesn’t wanna destroy the earth
We don’t wanna be late for our reservation
I want you to Know
I want him to Know
I want her to Know
I want us to know
I want them to Know
?You wants me to go whit you
He wants us to be quiet
She wants me to come home
It wants us to see
We want you to be happy
We all want you to be happy
I don’t want it to die
I don’t want you to go
You don’t want him to die
He doesn’t want me to see
She doesn’t want us to get hurt
She doesn’t want us to see her
It doesn’t want me to find the exit
We don’t want her to go back
?Do I want
?Does he want
?Do I want a book
?Do I want sugar in my coffee
?Do you want anything
?Does he wanna stay
?Does she wanna talk to you , Dr. Lovell
?Do we want Leo to shoot the shark

آموزش زبان انگلیسی جلسه 7 - Part 2

Need 1 - Countable

من نیاز دارم
من یه دکتر نیاز دارم
برنامه
من به یه برنامه نیاز دارم
من به یه ماشین نیاز دارم
من یه نوشیدنی نیاز دارم
من به یه دوش نیاز دارم
من به یه لیوان آب نیاز دارم
من یه فنجان قهوه نیاز دارم
من به یه فنجان چایی نیاز دارم
یه لیوان شیر
من به یه لیوان شیر نیاز دارم
من به یه باطری نیاز دارم
من به یه باطری دوربین نیاز دارم
من نیاز به چرت زدن دارم
من به یه چاقو نیاز دارم
من به یه شغل نیاز دارم
من یه تلفن نیاز دارم
من به یه هواپینا نیاز دارم
من یه لطفی نیاز دارم
من به یه بانداژ نیاز دارم
من یه خودکار نیاز دارم
من یه تاکسی نیاز دارم
یه دقیقه نیاز دارم
من به یه وقفه (تایم استراحت) نیاز دارم
من یه قاشق نیاز دارم
من به یه اسلحه نیاز دارم
چرا به اسلحه نیاز داری ؟
من به یه سلاح نیاز دارم
من به یه بلیط نیاز دارم
من به یه قهرمان نیاز دارم
من به یه پاسخ نیاز دارم
من به یه آمبولانس نیاز دارم
ما به یه آمبولانس نیاز دارم
من یه وکیل نیاز دارم
I need
I need a doctor
Plan
I need a plan
I need a car
I need a drink
I need a shower
I need a glass of water
I need a cup of coffee
I need a cup of tea
A glass of milk
I need a glass of milk
I need a battery
I need a camera battery
I need a nap
I need a knife
I need a job
I need a phone
I need a plane
I need a favor
I need a bandage
I need a pen
I need a taxi / cab
I need a minute
I need a break time
I need a spoon
I need a gun
?Why do you need a gun
I need a weapon
I need a ticket
I need a hero
I need an answer
I need an ambulance
We need an ambulance
I need a lawyer

آموزش زبان انگلیسی جلسه 7 - Part 3

Need 2 - Uncountable

اسم غیر قابل شمارش + need
من  به کمک نیاز دارم
من به آب نیاز دارم
من به غذا نیاز دارم
من به اکسیژن نیاز دارم
من به هوا نیاز دارم
من به یه مقدار هوا نیاز دارم
یه مقدار هوای تازه
من به پول نیاز دارم
من یه مقدار پول نیاز دارم
توصیه – نصیحت
من به نصیحت احتیاج دارم
من به یه مقدار نصیحت احتیاج دارم
تو نیاز داری
تو نیاز نداری
تو به یه وکیل نیاز نداری
درمان
ما به یه درمان نیاز نداریم
من به یه هدیه نیاز ندارم
تو به یه دوست پسر نیاز نداری
من به یه تعداد روز های بیشتری نیاز دارم
من یه چند تا تکان دیگه نیاز دارم
داوطلب
یه تعداد کمی داوطلب های بیشتر
من به یه تعداد کمی داوطلب های بیشتری نیاز دارم
من یه چند تا چیز نیاز دارم
من به چند تا روز نیاز دارم
من به چند روز تعطیلی نیاز دارم
من به چند ساعت تعطیلی نیاز دارم
من چند دقیقه ای نیاز دارم
من فقط چند تا جواب نیاز دارم
هم پیمان – متحد – یار
متحدین
خیلی متحد
من به خیلی متحد نیاز ندارم
چیز ها
چیز های دیگری
کلی چیز های دیگه
من کلی چیز های دیگه نیاز دارم
در مقایسه با خواب خیلی چیز های دیگه نیاز دارم
قبل اسامی قابل شمارش
یه تعداد کمی ماشین
یه تعداد کمی روز
تعداد زیادی ماشین
کلی روز
یه کمی زمان
یه کمی زمان نیاز دارم
یه کمی آب
یه کمی هوا
یه کمی اکسیژن
قبل اسامی غیر قابل شمارش
یه کم کمک
به یه کم کمک نیاز دارم
بازخورد
من به یه کم بازخورد نیاز دارم
فهم – درک – تفاهم
من به یکم درک نیاز دارم
یکم وقفه
من به یکم وقفه نیاز دارم
حریم خصوصی
من به یکم تنهایی نیاز دارم
من به یه کم کمک نیاز دارم
من فقط به یه مقدار زمان نیاز دارم
مقداری
خیلی – کلی / هم قبل از اسامی قابل شمارش میان هم قبل از اسامی غیر قابل شمارش
کلی آب
کلی پول
کلی ماشین
کلی کمک
کلی اکسیژن
کلی هوا
کلی نصیحت
کلی مردم
یه شخص
مردم
تو به کلی مدرک نیاز داری
مدرک
کلی مدرک
ما کلی نوشیدنی نیاز داریم
همه ما نیاز داریم کلی چیز
من یه خودکار نیاز دارم
من یه سیب نیاز دارم
من به ماشين ها نیاز دارم
من یه ماشین نیاز دارم
Need 2 – Uncountable
I need help
I need water
I need food
I need oxygen
I need air
I need some air
Some fresh air
I need money
I need some money
Advice
I need advice
I need some advice
You need
You do not need – you don’t need
You don’t need a lawyer
Cure
We don’t need a cure
I don’t need a gift
You don’t need a boyfriend
I need a few more days
I need a few more shakes
Volunteer
A few more volunteers
I need a few more volunteers
I need a few things
I need a few days
I need a few days off
I need a few hours off
I need a few minutes
I just need a few answers
Ally
Allies
Many Allies
I don’t need many allies
Things
Other things
Many other things
I need many other things
I need many other things than sleep
a few – many
A few cars
A few days
many cars
many days
A little time
I need a little time
A little water
A little air
A little oxygen
A little
A little help
I need a little help
Feedback
I need a little feedback
Understanding
I need a little understanding
A little break
I need a little break
Privacy
I need a little privacy
I need a little help
I just need a little time
Some
a lot of – lots of
A lot of water
A lot of money
A lot of cars
A lot of help
A lot of oxygen
A lot of air
A lot of advice
A lot of people
One person
People
You need a lot of evidence
Evidence
A lot of evidence
We need a lot of drinks
We all need lots of things
I need a pen
I need an apple
I need cars
I need a car

آموزش زبان انگلیسی جلسه 7 - Part 4

Need 3 - Need + possessive adiective + noun

اسم + صفت ملکی + Need
من به کمکت نیاز دارم
من به عشق تو نیاز دارم
پسورد من
پسورد اون آقا
ما به پسورد اون آقا نیاز داریم
ما به مردان اون نیاز مندیم
به کمکش نیازی نداریم
اون آقا به کمک تو نیاز نداره
فرزند من به کمک تو نیازی نداره
شکل ساده فعل + need + to
من نیاز دارم که فکر بکنم
من نیاز دارم که برم
من نیاز دارم که بدونم
من نیاز دارم که الان بدونم
من نیاز دارم که دقیقا حالا بدونم
من نیاز ندارم که بدونم
نیاز ندارم که اون رو بدونم
تو نیاز نداری که اون رو بدونی
فعل ساده + to + مفعول + need
نیاز دارم که تو گوش کنی
نیاز دارم که تو یاد بگیری
نیاز دارم که تو کمکم کنی
نیاز دارم اون خانمه شروع کنه
من نیاز دارم که اون بمونه
مردم نیاز دارن که ما زنده بمونیم
ما نیاز دارم که اون آقا حرف بزنه
من یه نیاز دارم
نیاز به سرعت
عذرخواهی لازم نیست
نیازی نیست نگران باشی
نیازی نیست توضح بدی
نیازی نیست کاری رو عجله انجام بدی
لازم نيست نگران باشي
لازم نيست نگران باشي
نیاز نیست بری
نیاز نیست بمونی
واضح که نیاز نیست بمونی
نیاز نداری که تنها باشی
خونه تو نیاز به تمیز کردن داره
پیراهن تو نیاز به شستن داره
من نیاز به مطالعه ندارم
من نیاز به کمک ندارم
من نیاز به یادگیری ندارم
Need + possessive adiective + noun
I need your help
I need your love
My password
His password
We need his password
We need his men
We don’t need his help
He dosen’t need your help
My son dosen’t need your help
 
I need to think
I need to go
I need to know
I need to know now
I need to know right now
I don’t need to Know
I don’t need to know that
You don’t need to know that
 
I need you to listen
I need you to learn
I need you to help me
I need her to start
I need her to stay
People need us to survive
We need him to talk
I have a need
The need for speed
No need to apologise
No need to worry – There is no need to worry
No need to explain
No need to rush
You don’t need to worry
you needn’t worry
You needn’t go
You needn’t stay
Obviously, you needn’t stay
You needn’t be alone
Your house needs cleaning
Your shirt needs washing
I don’t need studying
I don’t need help
I don’t need learning
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hazhirdesign.ir/?p=11385
اشتراک گذاری:
hazhir bahar
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش زبان انگلیسی جلسه 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.