در سایت ثبت نام کنید شارژ اولیه دریافت کنید و با هر بازدید از محصولات و مطالب سایت امتیاز و شارژ دریافت کنید . چنانچه هر گونه مشکل در دانلود داشتید از طریق واتس اپ پیام ارسال فرمائید تا سریعا برسی گردد .
0
0

آموزش زبان انگلیسی جلسه 2

10421 بازدید
آموزش زبان انگلیسی جلسه 2

Views: 16

آموزش زبان انگلیسی جلسه 2

Vocabulary

در ابتدا لغات درس را مرور کرده و معنی آن را بخاطر بسپارید

خانواده
اما
اصالتا
زبان
اولین
پرنده
چتر
اتاق
رختخواب
میز مطالعه
مداد
جعبه
سفید
قرمز
سیب
کودک
بچه
بانو
دیوار
سقف
Family
But
Originally
Language
First
Bird
Umbrella
Room
Bed
Desk
Pencil
Box
White
Red
Apple
Baby
Child
Lady
Wall
Roof

مکالمه

Canversation

مکالمه این درس را گوش داده و متن آن را مرور کنید.

جسیکا، تو اهل کالیفورنیا هستی؟
خوب خانواده من الان در کالیفورنیا هستند، اما ما اصالتا اهل کره جنوبی هستیم.
اوه، مادر من هم کره ای هست. او اهل شهر سئول هست. شما اهل سئول هستید؟
نه ما نیستیم. ما اهل شهر دایجین هستیم.
پس زبان اول شما کره ای است؟
بله زبان اول ما کره ای است.
?Are you from California, Jessica
Well, my family is in California now, but we’re from South Korea .originally
?Oh, my mother is Korean from Seoul! Are you from Seoul

.No, we’re not. We’re from Daejeon
?So is your first language Korea
.Yes, it is

اسامی عام و خاص

Grammar 1

کاربرد اسم :
 • برای نامیدن کسی، چیزی و یا جایی
اسامی عام :
 • بر همه افراد، اشیاء و مکان ها دلالت می کنند
کتاب
سیب
لیوان
جنگل
ماهی
Book
Apple
Glass
Jangle
Fish
روش جمع بستن اسم عام :
 • با اضافه کردن S به آخر آن
سیب
سیب ها
کتاب
کتاب ها
جنگل
جنگل ها
Apple
Apples
Book
Books
Jangle
Jangles

اگر حرف آخر اسم، یکی از حروف ch, sh, x, s باشد

 • برای اضافه کردن es به آخر آن
لیوان
لیوان ها
سخنرانی
سخنرانی ها
Glass
Glasses
Speech
Speeches

اسامی خاص

 • بر شی، شخص و مکان خاصی دلالت دارند
 • قابل جمع بستن نیستند
 • حرف اول آنها با حروف بزرگ نوشته می شود
ایران
روسیه
تهران
رضا
Iran
Russia
Tehran
Reza

اسامی جمع

Grammar 2

روش جمع بستن اسم عام :

 • با اضافه کردن s به آخر آن

اگر حرف آخر اسم، یکی از حروف ch, sh, x ,s باشد

 • باید حروف es به آخر آن
glasses
matches
dishes
boxes
glass
match
dish
box

اگر حرف آخر یک اسم، حرف o باشد

 • اغلب با اضافه کردن es به آخر آن
tomatoes
potatoes
tomato
potato

اگر حرف آخر یک اسم، حرف y باشد

حرف y به ie تبدیل می شود

babies
ladies
baby
lady

تلفظ حرف s جمع : 

اگر حرف آخر اسم، یکی از حروف p, f, k, t باشد

به شکل <<س>> تلفظ می شود

اگر حرف آخر اسم، یکی از حروف p, f, k, t نباشد

به شکل <<ز>> تلفظ می شود 

تلفظ به شکل <<س>>
تلفظ به شکل <<ز>>
books, cats, cups
jungles, doors, walls

استثناها در اسامی جمع :

اگر حرف آخر اسم، صدای <<ف>> بدهد

 • حرف آخر به v تبدیل می شود
knies
leaves
knife
leaf

برای جمع بستن قاعده خاصی ندارند

 • شکل مفرد آن ها عوض می شود
مرد
مرد ها
پا
پاها
بچه
بچه ها
man
men
foot
feet
child
children

حروف تعریف

Grammar 3

 • قبل از اسامی عام قرار می گیرند
 • برای بیان معین و یا نا معین بودن اسم هستند

حرف تعریف نا معین

 • شامل دو حرف a و an هستند
 • به معنای <<یک>> هستند

کاربرد :

 • برای صحبت در مورد یک چیز نامشخص
 • برای صحبت در مورد یک عنوان شغلی
 • برای صحبت در مرود چیزی برای اولین بار
من یک پرنده دیدم – من پرنده ای دیدم.
من یک سیب خوردم – من سیبی خوردم.
این یک چتر است.
یک رختخواب در اتاق وجود دارد.
او یک پرستار است.
من یک معلم هستم.
.I saw a bird
.I ate an apple
.This is an umbrella
.There is a bed in the room
.She is a nurse
.I am a teacher
 • حروف تعیین نامعین برای اسامی مفرد و قابل شمارش به کار می روند

حروف صدا دار :  a, i, o, u, e

 • اگر حرف اول اسم، از حروف صدادار باشد:

از حرف تعریف an استفاده می کنیم

یک پرنده
یک چتر
a bird
an umberlla

حرف تعریف معین

 • شامل حرف the هست

کاربرد :

 • برای صحبت در مورد یک چیز معین و شناخته
 • برای صحبت در مورد چیزی که قبلا به آن اشاره شده
سه تا مداد در جعبه وجود دارد.
من یک پرنده دیدم. آن پرنده سفید بود.
من یک سیب خوردم. آن سیب قرمز بود.
.There are three pencils in the box
.I saw a bird. The bird was white
.I ate an apple. The apple was red
 • حرف تعیین the برای اسامی مفرد و جمع، قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار می رود

افعال To be

Grammar

 • به معنی <<بودن>> هستند 

افعال to be در زمان حال :

am, is, are

فعل am: 

 • برای ضمیر فاعلی I 
من یک دکتر هستم.
من یک دانش آموز هستم.
.I am a doctor
.I am a student

فعل is:

 • برای ضمائر فاعلی he, she, it 
 • برای فاعل های سوم شخص مفرد 
او یک پرستار است.
آن یک گربه است.
علی یک مدیر است.
.She is a nurse
.It is a cat
.Ali is a manager

فعل are:

 • برای ضمائر فاعلی we, you, they
 • برای فاعل های جمع 
تو یک معلم هستی.
شما معلم هستید.
ما دندانپزشک هستیم.
علی و سارا دانش آموز هستند.
.You are a teacher
.You are teachers
.We are dentists
.Ali and Sara are Students

شکل مخفف :

.I’m a student
.He’s a manager
.You’re a teacher
.I am a student
.He is a manager
.You are a teacher

روش سوالی کردن :

 • با جابجایی فاعل و فعل to be
آن یک ماشین است.
آیا آن یک ماشین است؟
او یک معلم است.
آیا او یک معلم است؟
آنها دکتر هستند.
آیا آنها دکتر هستند؟
.It is a car
?Is it a car
.He is a teacher
?Is he a teacher
.They are doctors
?Are they doctors

روش منفی کردن :

 • با اضافه کردن not بعد از فعل to be
من یک پرستار نیستم.
شما دکتر نیستید.
او یک دانش آموز نیست.
.I am not a nurse
.You are not doctors
.He is not a student

شکل مخفف : 

.They aren’t books
.She is’t a doctor
.They are not books
.She is not a doctor
 • عبارت am not شکل مخفف ندارد 

جمله های پرکاربرد و اساسي

Part A

فاعل
فعل
پادشاه
من یه پادشاه هستم
جاسوس
من یه جاسوس هستم
حروف صدا دار
هنرمند
یه هنرمند
معمار
یه معمار
چتر
یه چتر
دانشگاه
یه دانشگاه
هنر
من یه هنرمندم
نقش بازی کردن
بازیگر
من یه بازیگرم
فرد بالغ
من یه فرد بالغ هستم.
من یه معمارم
مهندس
من یه مهندسم .
احمق
من یه احمقم .
اختراع کردن
مخترع
من یه مخترع هستم.
ادیسون یه مخترع است.
حسابدار
شمردن
به حساب آوردن
من یه حسابدارم .
مالک بودن
من مالک اینم.
مالک
من یه مالکم.
وحشت
تروریست
آواز خواندن
خواننده
من یه خواننده ام
سر آشپز
من یه سر آشپزم
هیولا
من یه هیولام
Subject
Verb
King
I am a king
Spy
I am a spy
a, e, I, o, u,
artist
an artist
architect
an arcitect
umbrella
an umbrella
university
a university
Art
I am an artist
Act
Actor
I am an actor
Adult
I’m an adult
I’m an architect
Engineer
I’m an engineer
Idiot
I’m an idiot
Invent
Inventor
I am an inventor
Edison is an inventor
Accountant
count
Account
I’m an accuntant
own
I own this
Owner
I am an owner
Terror
Terrorist
Sing
Singer
I am a singer
Chef
I am a chef
Monster
I’m a monster

جمله های پرکاربرد و اساسي

Part B

صفت ها و اسم ها
شمارشگر قبل اسم های مفرد
یه کتاب
یه دانش آموز
یه سیب
یه پرتغال
حروف صدا دار
یه چتر
یه دانشگاه
سیب سبز
یه سیب سبز
یه پسر
یه پسر زشت
من یه پسر زشتم .
افعال ربطی
افعال To be
افعال حسی
تو باید خوشحال باشی

این
این طعمش خوشمزه است
تو زیبا به نظر میرسی
اون آقا خوب به نظر میرسه
او یه دروغگو است
یه فرد درغگو
من یه دروغگو هستم .
تو یه دروغگو هستی .
اونها دروغگو نیستن و اونها احمق نیستن .
یه فرد مجرم
او یک فرد مجرم است
اون خانم یه خلافکاره
یک فرد نابغه
ما نابغه هستیم .
ما نابغه هستیم ؟
یه فرد احمق .
یه فرد احمق هستی .
اون آقا یه احمقه .

سیم سون ها احمق هستن
این جنگ احمقانه
احمقانه به نظر میرسه
در گذشته احمقانه به نظر میرسید
من حس حماقت میکنم
من میدونم تو حس حماقت میکنی
چه کسی
چه کسی احمق به نظر میرسه ؟
این احمقانه به نظر خواهد رسید
من میدونم که اون احمقانه به نظر میرسه
خلافکار
مجرمان نوزاد
خلافکاران نوجوان
شوهر خلافکار
یه شوهر خلافکار
فرزند دختر خلافکار
حساب های معوقه
باهوش
دختر باهوش
پسر باهوش
تو یه پسر باهوش هستی
تو یه فرد بسیار احمقی هستی .
یه سگ احمق
تو احمق هستی .
تو احمق هستی ؟
احمق
حرکت احمقانه
بالا رفتن
شانه کردن
قبر یا مقبره
شست انگشت
یه شخص احمق
A, an , nouns, and adjective
A or An (Article)
A book
A student
An apple
An orange
A, E, I, O, U
An umbrella
A university
Green apple
A green apple
A boy
An ugly boy
I am an ugly boy
Linking verbs
Be verbs
Verbs of sensation
You should be happy
Am, is, are, was, were
This
This tastes delichious
You look beautiful
He seems nice
He is a liar
Liar
I am a liar
You are a liar
They aren’t liars and they aren’t stupid
Criminal
He’s a criminal
she’s a criminal
Genius
We are geniuses
?Are we geniuses
Fool
You are a fool
He is a fool
Foolish
Foolish Simpsons
This foolish war
Seems foolish
It seemed foolish
I feel foolish
I Know you feel foolish
Who
?Who looks foolish now
This is going to sound foolish
I know that that sounds foolish
Delinquent
Infant delinquents
Juvenile delinquents
Delinquent husband
A delinquent husband
Delinquent Daughter
Delinquent accounts
Smart , Clever
Clever girl
Smart boy
You’re a smart boy
You are a very stupid person
A stupid dog
You are stupid
?Are you stupid
Dumb
Dumb move
Climb
Comb
Tomb
Thumb
A dumb person

جمله های پرکاربرد و اساسي

Part C

یه کتاب نا مشخص
یه کتاب مشخص
من یه کتاب دارم .
من یه کتاب مشخص دارم.
من یه سیب دارم .
من اون سیبه رو دارم .
حروف تعریف .
مشخص
نا مشخص
من یه ماشین میبینم . اون ماشی آبیه.
گرانقیمت
ماژیک
من یه خونه دارم . خونه بزرگه.
من یه کلید دارم .
من یه نقشه دارم .
من یه هیولا میبینم
A book
The book
I have a book
I have the book
I have an apple
I have the apple
A , An, The
Definite
Indefinite
I see a car. The car is blue
expensive
marker
I have a house.The house is big
I have a key
I have a map
I see a monster

جمله های پرکاربرد و اساسي

Part D

بچه
من یه کودکم
شوهر
من یه شوهرم
یه شوهر یه فرزند پسر
 
ملت
این ملت
پسر این ملت
بیگانه یا موجود فضایی
یه بیگانه
من بیگانه هستم
خون آشام
من یه خون آشامم
زن بیوه
من بیوه هستم.
آکنون یا حالا
حالا یه زن بیوه هستم .
متخصص
من یه متخصصم .
به قتل رسوندن
قاتل
من یه قاتلم
قهرمان
من یه قهرمانم
قهرمان مسابقات ورزشی
من قهرمان مسابقات ورزشی هستم .
Child
I’m a child
husband
I’m a husband
A husband, a son
I am a husband, I am a father and I am a son of this nation
nation
This nation
Son of this nation
Alien
an alien
I am an alien
Vampire
I’m a vampaire
Widow
I am a widow
now
I’m a widow now
Expert
I’m an expert
Murder
Murderer
I’m a murderer
Hero
I am a hero
champion
I’m a champion

جمله های پرکاربرد و اساسي

Part E

من نیستم
من یه قهرمان نیستم
من تروریست نیستم
من خواننده نیستم
من یه هیولا نیستم
من یه خون آشام نیستم
من یه متخصص نیستم
من یه قاتل نیستم
من یه زن نیستم
من کودک نیستم
من یه پدر نیستم و من یه شوهر نیستم .
من یه موجود فضایی نیستم.
من یه دروغگو نیستم .
من یه جاسوس نیستم .
من یه احمق نیستم .
من یه دکتر نیستم . من یه وکیل نیستم .
من یه نابغه نیستم
من یه معلم نیستم
من یه دانش آموز نیستم
من یه مادر نیستم
من یه پدر نیستم .
من یه هنرمند نیستم .
من یه پادشاه نیستم .
من حسابدار نیستم .
I am not
I’m not a hero
I’m not a terrorist
I’m not a singer
I’m not a monster
I’m not a vampire
I’m not an expert
I’m not a murderer
I’m not a woman
I’m not a child
I’m not a father, I’m not a husband
I’m not an alien
I’m not a liar
I’m not a spy
I’m not an idiot
I’m not a doctor, I’m not a lawyer
I’m not a genius
I’m not a teacher
I’m not a student
I’m not a mother
I’m not a father
I’m not an artist
I’m not a king
I’m not an accountant
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hazhirdesign.ir/?p=12101
اشتراک گذاری:
hazhir bahar
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش زبان انگلیسی جلسه 2

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.