در سایت ثبت نام کنید شارژ اولیه دریافت کنید و با هر بازدید از محصولات و مطالب سایت امتیاز و شارژ دریافت کنید . چنانچه هر گونه مشکل در دانلود داشتید از طریق واتس اپ پیام ارسال فرمائید تا سریعا برسی گردد .
0
0

آموزش زبان انگلیسی جلسه 10

9385 بازدید
آموزش زبان انگلیسی جلسه 10

Views: 11

آموزش زبان انگلیسی جلسه 10

Vocabulary

در ابتدا لغات درس را مرور کرده و معنی آن را بخاطر بسپارید

مبلمان، اثاث
چراغ، لامپ
خرید
صندلی راحتی
کاناپه
فرش، قالیچه
قفسه کتاب
خریدن
تطابق داشتن
مقدار کم
یخچال
تاقچه، قفسه
سبد
گاراژ
کیف
جیب
تازه
مشکل
نظر
هنوز
furniture
lamp
shopping
armchair
sofa
rug
bookcase
buy
match
little
refrigerator
shelf
basket
garage
bag
pocket
fresh
problem
comment
yet

مکالمه

مکالمه این درس را گوش داده و متن آن را مرور کنید.

Canversation

این آپارتمان عالیه.
متشکرم. من عاشقشم اما من واقعا به مقداری لوازم منزل نیاز دارم.
به چی نیاز داری؟
اوه، به خیلی چیزها. چند صندلی در آشپزخانه است اما میزی در اونجا وجود نداره.
و مبلی در اینجا در اتاق پذیرایی وجود نداره.
و صندلی هم نداریم فقط یک آباژور اینجاست.
پس بیا هفته آینده بریم خرید.
.This apartment is great
.Thanks. I love it, but I really need some furniture
?What do you need
Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn’t a table
.And there’s no sofa here in the living room
.And there aren’t any chairs. There’s only this lamp
.So let’s go shopping next weekend

کاربرد دو عبارات there is و there are

Grammar 1

کاربرد دو عبارت there is و there are 

 • برای بیان <<وجود داشتن>> استفاده می شوند.

عبارت there is 

 • به معنای <<وجود دارد>> و <<هست>> 
 • برای اسامی قابل شمارش مفرد 
 • برای اسامی غیر قابل شمارش 
یک رختخواب در اتاق من وجود دارد.
در یخچال شیر وجود دارد.
.There is a bed in my room
.There is milk in refrigerator

عبارت there are 

 • به منعای <<وجود دارند>> و <<هستند>>
 • برای اسامی قابل شمارش جمع 
دو پسر در حیاط هستند.
در این خیابان ده عدد خانه وجود دارد.
There are two boys in the yard.
There are ten houses in the street.

روش منفی کردن: 

 • با اضافه کردن not بعد از فعل to be
در این قفسه هیچ کتابی وجود ندارد.
هیچ مشکلی وجود ندارد.
.There is not any book in the shelf
.There aren’t any problems

روش سوالی کردن : 

با جابجایی there و فعل to be

آیا یک سیب در سبد وجود دارد؟
آیا تعداد زیادی گل در باغچه وجود دارد؟
?Is there an apple in the basket
?Are there a lot of flowers in the garden

صفات شمارشی (1)

Grammar 2

نشان دهنده کمیت و تعداد هستند

 • برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 

صفت some 

 • به معنای <<مقداری>> و <<تعدادی>>
 • برای اسامی قابل شمارش جمع 
 • برای اسامی غیرقابل شمارش 
 • فقط در جملات مثبت 
مقداری آب در لیوان وجود دارد.
تعدادی کتاب روی میز وجود دارد.
او مقداری پول دارد.
.There is some water in the glass
.There are some books on the table
.She has some money

صفت any

 • در جملات منفی و سوالی 
 • در جملات منفی و به معنای <<هیچ>>
 • در جملات سوالی و به صورت <<ی>> نکره 
ایا پسری در کلاس شما وجود دارد؟
در این اتاق هیچ صندلی ای وجود ندارد.
آیا کتاب ی داری؟
?Is there any boy in your class
.There isn’t any chair in this room
?Do you have any book

صفت no

 • معادل <<not any>>
در لیوان هیچ آبی وجود ندارد.
هیچ کتابی روی میز وجود ندارد.
.There is not any water in the glass. – There is no water in the glass
.There are not any books on the desk. – There are no books on the desk

جمله های پرکاربرد و اساسي

اینجا
اونجا
وجود داره
یه کاغذ هست
یه کاغذ اینجا هست .
یه پنجره هست
یه تفاوتی وجود داره
تفاوت داشتن
من تفاوت دارم
تو تفاوت داری
قطار
یه قطار وجود داره
ساختمان
یه ساختمان وجود داره .
یه پسر هست
ریل قطار
یه پسر رو ریل قطار هست
یه مرد هست
یه دختر هست
یه دختره روی سقفه
یه خانم هست.
یه نوزاد هست
پادری
یه نوزاد روی پادی هست
یه نوزاد روی پادی من هست
یه مادر هست
یه تفنگ هست
یه تنفگ روی کابینت هست
جوراب
یه جفت جوراب
دستگره درب
یه برجستگی روی چوب وجود داره
یه جفت جوراب روی دستگره دره
ساعت دیواری
روی دیوار
یه ساعت روی دیواره
یه بمب داخل اتوبوس است
یه بمب رو استج هستش
عنکبوت
یه عنکبوت روی پرنتره
یاداشت
اهم یا دیلم
یه دیلم روی پشت بامه
یه خانمه پشته خطه
چه کسی
چه کسی پشت خطه ؟
یه تلویزیون اینجاست
یه گربه اینجاست .
یه هیولا اینجاست .
یه مشکلی وجود داره .
یه مشکلی تو کالیفورنیا وجود داره .
مگس
اینجا یه مگس هست .
یه دختر اونجاست
زنبور
یه زنبور داخل ماشینه.
کمد دیواری
یه هیولا داخل کمد دیواری منه .
یه فرستنده داخل قایق هست
ارسال کردن از سوی یه سوی دیگر
فرستنده
یه تلفن داخل اطاقه
یه هیولا داخل سینه تویه .
چکمه
یه مار داخل چکمه ام هست .
مارمولک
یه مارمولک تو مغزمه
یه خودکار داخل کیفه
دکمه
یه دکمه داخل جعبه هست
پاکت نامه
یه شماره تلفن داخل پاکت نامه است .
خدای من درخت داخل خونه
داخلش پول هست .
یه بچه کوچک
یه بچه کوچیک هست .
یه بچه کوچیک داخل این مرد وجود داره .
بیرون
یه گزارشگر بیرونه
گزارش
بندر
یه ماشین بیرونه
رنگین کمان
یه رنگین کمان اون بیرونه .
باران
کمان
یه هیولا بیرون اطاق منه
گارد یا محافظ
یه محافظ بیرون دره
برای هر تصمیمی زمانی هست
پیوست کردن
جای مکانی وجود داره
جزیره اونجاست
جوابی هست.
خدای هست
خودپرداز
راه حلی است.
راهی وجود داره
زمانی هست
سوالی هست .
شانسی هست
ضمیمه ای داره
ماشین پول
هرچیزی جای خودش رو داره .
یه تصویری هست
یه تئوری وجود داره
یه خود پرداز دقیقا بیرون وجود داره
یه عقاب همین نزدیکی ها وجود داره
یه عقاب وجود داره
یه مشکلی هست.
یه موقیت اضطراری هست
یه نفر اونجاست
یه ورودی هست
استثنا
استثنایی هست .
اشاره به جمع
نه تا مشکل وجود داره
حیواناتی داخل جنگل وجود داره
راه های وجود دارن .
یه گروهی از اونها هست .
یه گروهی از آلمانی ها هستن .
زوج
یه زوج
یه چند تا پسر هستن اینجا که تو رو ببینن
انتخاب
یه چند تایی انتخاب وجود داره
 انتخاب کردن
کارگرهای بیشتری هستن .
پسر های مشخصی هستن .
پیراشکی ها اونجان.
این پشت به طرز افتضاحی گربه هست.
کلی گربه
Here
There
There is
There is a paper
There is a paper here
There is a window
There is difference
Differ
I differ
You differ
Train
There is a train
Building
There is a building
There is a boy
Track
There is a boy on the track
There is a man
There is a girl
There is a gril on the roof
There’s a woman
There is a baby
doormat
There is a baby on the doormat
There is a baby on my dorrmat
There is a snake
There is a gun
There is a gun on the cupboard
Sock
Socks
Doorknob
There is a knob on the wood
There is a sock on the doorknob
Clock
On the wall
There is a clock on the wall
There is a bomb on the bus
There is a bomb on the stage
Spider
There is a spider on the printer
Note
Lever
There is a lever on the roof
There’s a girl on the phone
?Who is
?Who is on the phone
There’s a TV here. There’s a TV in here
There’s a cat in here
There’s a monster in here
There is a problem
There is a problem in California
Fly
There is a fly in here
There is a gril in there
Bee
There is a bee in the car
Closet
There is a monster in my closet
There is transmitter in the canoe
Transmit
Transmitter
There is a phone in the room
There is a monster in your chest
Boot
There is a snake in my boot
Lizard
There is a lizard in my brain
There is a pen in the case
Button
There is a button inside the box
Envelope
There is a phone number inside the envelope
Oh my god there is a tree inside the house
There is mony inside
A little child
There is a little child
There is a little child inside this man
outside
There is a reporter outside
report
port
There is a car outside
Rainbow
There is a rainbow outside
Rain
Bow
There is a monster outside my room
Gurad
There is a gurad outside the door
There is a time for evrey decision
Attach
There is a place
There is the island
There is an answer
There is a God
Atm
There is a solution
There is a way
There is a time
Oh well, there is a question
There is a chanse
There is an attachment
Cash machine
There is a place for everything
There is an image
There is a theoory
There is an ATM right outside
There is an eagle nearby
There’s an eagle
There is a problem
There is an emergency
There he is. There she is
There is an opening
Exception
There is an exception
There are
There are nine problems
There are animals in the woods
There are ways
There are a bunch of them
There are a bunch of Germans
Couple
A couple
There are a couple of boys here to see you
Option
There are a couple of options
Opt
There are always more workers
There are the boys
There are the doughnuts
There are an awful lot of cats back here
A lot of cats
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hazhirdesign.ir/?p=12398
اشتراک گذاری:
hazhir bahar
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش زبان انگلیسی جلسه 10

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.