در سایت ثبت نام کنید شارژ اولیه دریافت کنید و با هر بازدید از محصولات و مطالب سایت امتیاز و شارژ دریافت کنید . چنانچه هر گونه مشکل در دانلود داشتید از طریق واتس اپ پیام ارسال فرمائید تا سریعا برسی گردد .
0
0
پادکست آموزشی 1 به زودی

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

262 بازدید
آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

بازدیدها: 80

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 1

در ابتدا لغات درس را مرور کرده و معنی آن را بخاطر بسپارید

سلام
سلام
اسم
نام کوچک
نام خانوادگی
ملاقات کردن
همچنین
دوباره
متاسفم
کتاب
گربه
باغ
آبی
ماشین
دانش آموز
معلم
مدیر
دکتر
دندان پزشک
پرستار
Hello
Hi
Name
First name
Last name
Meet
Too
Again
Sorry
Book
Cat
Garden
Blue
Car
Student
Teacher
Manager
Doctor
Dentist
Nurse

مکالمه

Canversation

مکالمه این درس را گوش داده و متن آن را مرور کنید.

سلام اسم من مایکل اوتا هست.
سلام اسم من جنیفر میلر هست
از ملاقات با شما خوشبختم جنیفر.
منم از ملاقات با شما خوشبختم.
میشه یه بار دیگه نام خانوادگی تون رو بگین؟
میلر هست.
.Hello. My name is Micheal Ota
.Hi. My name is Jennifer Miller
.It’s nice to meet you, Jennifer
.Nice to meet you, too
.I’m sorry. What’s your last name again
.It’s Miller

ضمائر فاعلی و افعال To be

Grammar 1

ضمائر فاعلی 

ضمیر 

 • جانیشن اسم می شود 
 • از تکرار اسم جلوگیری می کند 

ضمائر فاعلی 

 • در جایگاه فاعل هستند 
 • در اول جمله قرار می گیرند

ضمائر فاعلی عبارتند از : 

من
تو یا شما
او (برای آقایان)
او (برای خانم ها)
آن (برای اشیاء و حیوانات)
ما
آن ها
علی یک دانش آموز است
او یک دانش آموز است
علی و سارا معلم هستند
آن ها معلم هستند
I
you
He
She
It
We
They
Ali is a Student
He is a Student
Ali and Sara are teachers
They are teachers

ضمیر You  –> برای مخاطب مفرد و جمع 

تو یک مدیر هستی.
شما یک مدیر هستید.
.You are a manager
.You are managers

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 2

من
من هستم
معلم
یه معلم
من یه معلم هستم
من یه معلم هستم
دکتر
یه دکتر
من دکتر هستم
من دکتر هستم
پسر
یه پسر
من یه پسر هستم
من یه پسر هستم
دختر
یه دختر
من یه دخترم
مرد
یه مرد
من یه مردم
زن
یه زن
من یه زنم
پدر
یه پدر
من یه پدرم
من یه پدرم . من یه معلمم
I
I am
teacher
A teacher
I am a teacher
I’m a teacher
doctor
a doctor
I am a doctor
I’m a doctor
boy
A boy
I am a boy
I’m a boy
girl
A girl
I am a girl
man
A man
I am a man
Woman
A woman
I am a woman
Father
A father
I am a father
I’m a father, I’m a teacher

افعال To be

Grammar 2

 • به معنی <<بودن>> هستند 

افعال to be در زمان حال :

am, is, are

فعل am: 

 • برای ضمیر فاعلی I 
من یک دکتر هستم.
من یک دانش آموز هستم.
.I am a doctor
.I am a student

فعل is:

 • برای ضمائر فاعلی he, she, it 
 • برای فاعل های سوم شخص مفرد 
او یک پرستار است.
آن یک گربه است.
علی یک مدیر است.
.She is a nurse
.It is a cat
.Ali is a manager

فعل are:

 • برای ضمائر فاعلی we, you, they
 • برای فاعل های جمع 
تو یک معلم هستی.
شما معلم هستید.
ما دندانپزشک هستیم.
علی و سارا دانش آموز هستند.
.You are a teacher
.You are teachers
.We are dentists
.Ali and Sara are Students

شکل مخفف :

.I’m a student
.He’s a manager
.You’re a teacher
.I am a student
.He is a manager
.You are a teacher

روش سوالی کردن :

 • با جابجایی فاعل و فعل to be
آن یک ماشین است.
آیا آن یک ماشین است؟
او یک معلم است.
آیا او یک معلم است؟
آنها دکتر هستند.
آیا آنها دکتر هستند؟
.It is a car
?Is it a car
.He is a teacher
?Is he a teacher
.They are doctors
?Are they doctors

روش منفی کردن :

 • با اضافه کردن not بعد از فعل to be
من یک پرستار نیستم.
شما دکتر نیستید.
او یک دانش آموز نیست.
.I am not a nurse
.You are not doctors
.He is not a student

شکل مخفف : 

.They aren’t books
.She is’t a doctor
.They are not books
.She is not a doctor
 • عبارت am not شکل مخفف ندارد 

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 3

مادر
یه مادر
من یه مادر هستم
برادر
یه بردار
من یه برادرم
خواهر
یه خواهر
من یه خواهرم
ادم – انسان
یه انسان
من یه انسانم
دانش آموز
یه دانش آموز
من دانش آموز هستم
بچه
من یه بچه هستم
ربات
من یه ربات هستم
قانون
وکیل
من یه وکیلم
پرستار
من یه پرستارم
دوست
من یه دوست هستم
یه دوست
نابغه
من یه نابغه هستم
زیبا
یه زن زیبا
دروغ
دروغگو
یه فرد دروغگو
من یه دروغگوم
دندانپزشک
دندان
دندانی
یه دندانپزشک
من یه دندانپزشکم
نشریه . مجله . روزنامه
روزنامه نگار . خبرنگار
من یه خبرنگارم
Mother
A mother
I am a mother
Brother
A brother
I am a brother
Sister
A sister
I am a sister
human
A human
I am a human
Student
a student
I am a student
Baby
I am a baby
Robot
I am a robot
Law
lawyer
I am a lawyer
Nurse
I am a nurse
Friend
I am a friend
A frined
Genius
I am a genius
Beautiful
A beautiful woman
Lie
Lier
A lier
I am a lier
Dentist
Tooth
Dental
A dentist
I am a dentist
Journal
Journalist
I am a Journalist

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 4

فاعل
فعل
پادشاه
من یه پادشاه هستم
جاسوس
من یه جاسوس هستم
حروف صدا دار
هنرمند
یه هنرمند
معمار
یه معمار
چتر
یه چتر
دانشگاه
یه دانشگاه
هنر
من یه هنرمندم
نقش بازی کردن
بازیگر
من یه بازیگرم
فرد بالغ
من یه فرد بالغ هستم.
من یه معمارم
مهندس
من یه مهندسم .
احمق
من یه احمقم .
اختراع کردن
مخترع
من یه مخترع هستم.
ادیسون یه مخترع است.
حسابدار
شمردن
به حساب آوردن
من یه حسابدارم .
مالک بودن
من مالک اینم.
مالک
من یه مالکم.
وحشت
تروریست
آواز خواندن
خواننده
من یه خواننده ام
سر آشپز
من یه سر آشپزم
هیولا
من یه هیولام
Subject
Verb
King
I am a king
Spy
I am a spy
a, e, I, o, u,
artist
an artist
architect
an arcitect
umbrella
an umbrella
university
a university
Art
I am an artist
Act
Actor
I am an actor
Adult
I’m an adult
I’m an architect
Engineer
I’m an engineer
Idiot
I’m an idiot
Invent
Inventor
I am an inventor
Edison is an inventor
Accountant
count
Account
I’m an accuntant
own
I own this
Owner
I am an owner
Terror
Terrorist
Sing
Singer
I am a singer
Chef
I am a chef
Monster
I’m a monster

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 5

بچه
من یه کودکم
شوهر
من یه شوهرم
یه شوهر یه فرزند پسر
 
ملت
این ملت
پسر این ملت
بیگانه یا موجود فضایی
یه بیگانه
من بیگانه هستم
خون آشام
من یه خون آشامم
زن بیوه
من بیوه هستم.
آکنون یا حالا
حالا یه زن بیوه هستم .
متخصص
من یه متخصصم .
به قتل رسوندن
قاتل
من یه قاتلم
قهرمان
من یه قهرمانم
قهرمان مسابقات ورزشی
من قهرمان مسابقات ورزشی هستم .
Child
I’m a child
husband
I’m a husband
A husband, a son
I am a husband, I am a father and I am a son of this nation
nation
This nation
Son of this nation
Alien
an alien
I am an alien
Vampire
I’m a vampaire
Widow
I am a widow
now
I’m a widow now
Expert
I’m an expert
Murder
Murderer
I’m a murderer
Hero
I am a hero
champion
I’m a champion

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 6

من نیستم
من یه قهرمان نیستم
من تروریست نیستم
من خواننده نیستم
من یه هیولا نیستم
من یه خون آشام نیستم
من یه متخصص نیستم
من یه قاتل نیستم
من یه زن نیستم
من کودک نیستم
من یه پدر نیستم و من یه شوهر نیستم .
من یه موجود فضایی نیستم.
من یه دروغگو نیستم .
من یه جاسوس نیستم .
من یه احمق نیستم .
من یه دکتر نیستم . من یه وکیل نیستم .
من یه نابغه نیستم
من یه معلم نیستم
من یه دانش آموز نیستم
من یه مادر نیستم
من یه پدر نیستم .
من یه هنرمند نیستم .
من یه پادشاه نیستم .
من حسابدار نیستم .
I am not
I’m not a hero
I’m not a terrorist
I’m not a singer
I’m not a monster
I’m not a vampire
I’m not an expert
I’m not a murderer
I’m not a woman
I’m not a child
I’m not a father, I’m not a husband
I’m not an alien
I’m not a liar
I’m not a spy
I’m not an idiot
I’m not a doctor, I’m not a lawyer
I’m not a genius
I’m not a teacher
I’m not a student
I’m not a mother
I’m not a father
I’m not an artist
I’m not a king
I’m not an accountant

آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

Part 7

افعال
من هستم
من یه پسر هستم
من یه مرد هستم
من یه دختر هستم
من یه پادشاه هستم
من یه خون آشامم
من یه زن بیوه هستم
من خوشحالم
من نارحتم
من گرسنمه
من تشنمه
من قوی هستم
من یه دانش آموزم
من یه معلم هستم
من یه دانش آموز خوبم
من یه معلم خوبم
شخص
من یه شخص خوبی هستم
من یه مادر خوبم
من یه مرد نیستم
من یه سرباز نیستم
من یه هیولا نیستم
من تشنه نیستم
من گرسنه نیستم
من خنگ نیستم
To be
I am
I am a boy
I am a man
I am a girl
I am a king
I am a vampire
I am a widow
I am happy
I am sad
I am hungry
I am thirsty
I am strong
I’m a student
I am a teacher
I’m a good student
I’m a good teacher
person
I’m a good person
I’m a good mother
I am not a man
I am not a soldier
I’m not a monster
I’m not thirsty
I’m not hungry
I’m not dumb
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hazhirdesign.ir/?p=11099
اشتراک گذاری:
hazhir bahar
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش زبان انگلیسی جلسه 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.